Voorwaarden voor gebruik

Algemene Voorwaarden voor de Verhuur van een Vakantieappartement

1.Toepassingsgebied 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna "Voorwaarden") regelen de contractuele relatie tussen de verhuurder en de huurder van een vakantieappartement.

1.2 Afwijkende voorwaarden van de huurder zijn alleen van toepassing als de verhuurder hier uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

2. Boeking en Contractafsluiting

2.1 De boeking van het vakantieappartement wordt gedaan door de huurder via een geschikt boekingsportaal of rechtstreeks via de website.

2.2 Het contract komt pas tot stand na bevestiging via de website.

2.3 Bij het afsluiten van het contract verbindt de huurder zich ertoe om de afgesproken huurprijs te betalen en deze Voorwaarden na te leven.

3. Betalingsvoorwaarden

3.1 De totale huurprijs bestaat uit de basishuurprijs per overnachting en eventuele extra diensten.

3.2 De huurder is verplicht het volledige bedrag onmiddellijk te betalen.

3.3 Alle betalingen dienen overgemaakt te worden naar de door de verhuurder opgegeven rekening of rechtstreeks aan het boekingsportaal.

3.4 Indien de betaling niet voor de vervaldatum ontvangen is, behoudt de verhuurder zich het recht voor om de boeking te annuleren.

4. Annuleringen en Wijzigingen

4.1 Annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. De datum van ontvangst van de schriftelijke verklaring door de verhuurder is bepalend voor de annulering.

4.2 Bij annuleringen tot 14 dagen voor aankomst wordt de betaling volledig terugbetaald.

4.3 Bij annuleringen tot 7 dagen voor aankomst wordt 50% van de betaling terugbetaald.

4.4 Bij latere annuleringen vindt er geen terugbetaling plaats.

4.4 Wijzigingen in de boeking zijn alleen mogelijk na overleg met de verhuurder en afhankelijk van beschikbaarheid. Hiervoor kunnen wijzigingskosten in rekening gebracht worden.

5. Inchecken en Uitchecken

5.1 Het vakantieappartement is beschikbaar voor de huurder vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst.

5.2 Op de dag van vertrek dient het appartement uiterlijk om 11.00 uur verlaten te worden.

5.3 De huurder is verplicht de verhuurder te informeren over de verwachte aankomsttijd om een soepele sleuteloverdracht te garanderen.

6. Verplichtingen van de Huurder

6.1 De huurder is verplicht het vakantieappartement zorgvuldig te behandelen en het in goede staat achter te laten.

6.2 De huurder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hemzelf of meereizende personen.

6.3 Roken is niet toegestaan in het vakantieappartement.

6.4 Huisdieren zijn niet toegestaan.

6.5 Bij overtredingen behoudt de verhuurder zich het recht voor om een vergoeding van 300 euro te eisen.

7. Aansprakelijkheid van de Verhuurder

7.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht of onvoorzienbare gebeurtenissen.

7.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor mogelijke storingen of uitval van nuts- of telecommunicatiediensten.

8. Privacy

8.1 De persoonlijke gegevens verstrekt door de huurder worden vertrouwelijk behandeld door de verhuurder en alleen gebruikt voor de verwerking van de overeenkomst.

8.2 De verhuurder zal de gegevens van de huurder niet aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is.

9. Scheidbaarheidsclausule

9.1 Indien enige bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

10. Rechtsmacht en Toepasselijk Recht

10.1 Geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst vallen uitsluitend onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

10.2 De plaats van uitvoering en exclusieve rechtsmacht is de woonplaats van de verhuurder, voor zover de huurder een handelaar is of een rechtspersoon van publiek recht is.